Một lần nữa, Apple lại chặn ICCID trên những máy iPhone lock

20/07/2019

Người dùng iPhone Lock không nên thay SIM hay khôi phục lại máy để tránh bị khóa mạng. Bởi một tin đáng buồn mới được tiết lộ cho người dùng iPhone Lock là Apple mới đây đã khóa hết các mã số ICCID đang có trên SIM ghép “thần thánh”.

Apple chặn ICCID trên iPhone Lock (nguồn:techrum)

Trên trang chủ của một số nhà cung cấp SIM ghép nổi tiếng của Trung Quốc cũng đã thông báo tất các ICCID đã chết và khuyên người dùng không được thay SIM hay reset máy. Một quản trị viên của group Cộng đồng iPhone Lock Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin này.

Apple chặn ICCID trên iPhone Lock (nguồn:techrum)

Apple chặn ICCID trên iPhone Lock (nguồn:techrum)

Hành động khóa iPhone Lock lần này chứng tỏ rằng Apple đang ngày càng quản lý chặt chẽ và chú trọng trong việc ngăn cản các hoạt động trái phép nhằm vượt qua các lỗ hỏng bảo mật của mình. Việc của người dùng iPhone Lock lúc này là cẩn thận không thay SIM, reset máy và chờ version mới.

Nguồn: techrum

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Bài viết mới