Loại sản phẩm
Thương hiệu

Linh kiện Vivo

420.000 Đ

Màn hình full Vivo Y17 nguyên bộ màu đen

6868176850164
700.000 Đ
+
850.000 Đ
1.050.000 Đ
460.000 Đ
+
700.000 Đ
+

Màn hình full Vivo V15 nguyên bộ màu đen

4749205665908
800.000 Đ
+
500.000 Đ
+
450.000 Đ
+
400.000 Đ
+
410.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y91 nguyên bộ

MFVIY91
460.000 Đ

Màn hình full Vivo Y93 nguyên bộ

MFVIY93
460.000 Đ

Màn hình full Vivo Y97 nguyên bộ

MFVIY97
400.000 Đ
300.000 Đ
+

Màn hình full nguyên bộ Vivo Y51 (màu đen, trắng)

Màn hình full nguyên bộ Vivo Y51
300.000 Đ