Loại sản phẩm
Thương hiệu

Linh kiện Vivo

Cảm ứng màu trắng Vivo Y66

CUVIOY66
70.000 Đ
+
70.000 Đ
+
70.000 Đ
+
70.000 Đ
+
80.000 Đ
+

Cảm ứng Touch Screen Vivo Y37

CUVIOY37
80.000 Đ
+
80.000 Đ
+

Pin Vivo Y31 B-77 2100mAh

6868913844996
80.000 Đ
+
85.000 Đ
+
85.000 Đ
+

Pin Vivo Y53 B-C1 2500mAh

6868758387745
120.000 Đ
+

Pin Vivo Y51 B-95 2350mAh

6868702602389
120.000 Đ
+

Pin Vivo Y55, Vivo B-B1, 2650, 2730mAh

6868171498709
120.000 Đ
+

Pin Vivo B-A7, Vivo V3 2550, 2600mAh

6868973923853
120.000 Đ
+

Pin Vivo Y35 B-92 2200mAh

6868861755826
120.000 Đ
+
130.000 Đ
+

Pin Vivo Y71 B-E1 3285, 3360mAh

6868390195190
130.000 Đ
+

Pin Vivo B-B2, Vivo V5 2930, 3000mAh

6868065599850
130.000 Đ
+

Pin Vivo B-D5, Vivo V7 2900, 3000mAh

6868039181981
130.000 Đ
+

Pin Vivo X7 B-A6 2930, 3000mAh

6868492314521
130.000 Đ
+

Pin Vivo V9, Y85, Z1, Z3x B-D9 3180, 3260mAh

6868615035130
140.000 Đ
+

Pin Vivo Y69 B-C8 2930, 3000mAh

6868024602058
140.000 Đ
+

Pin Vivo V3 Max B-A0 3000, 3080mAh

6868742059851
140.000 Đ
+

Pin Vivo B-C9, Vivo Y79, Vivo V7 Plus 3150, 3225mAh

6868584686000
140.000 Đ
+
300.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y69 (trắng, đen)

6868612831110
300.000 Đ

Màn hình full Vivo Y81s (đen, trắng)

6868013730531
300.000 Đ

Màn hình full Vivo Y81i (đen, trắng)

6868982477191
300.000 Đ

Màn hình full Vivo Y83s (đen, trắng)

6868534955564
300.000 Đ