Loại sản phẩm
Thương hiệu

Linh kiện Vivo

Màn hình full zin Amoled Vivo V11 Pro

6868634444391
1.500.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y83 Pro (đen, trắng)

6868060397146
300.000 Đ

Màn hình full Vivo Y83s (đen, trắng)

6868534955564
300.000 Đ

Màn hình full Vivo Y81i (đen, trắng)

6868982477191
300.000 Đ

Màn hình full Vivo Y81s (đen, trắng)

6868013730531
300.000 Đ
1.100.000 Đ

Màn hình full zin linh kiện Vivo V11 Pro (đen)

6868714686409
700.000 Đ
+

Màn hình full zin amoled có vân tay Vivo X23

6868018960916
1.500.000 Đ
+

Pin Vivo V9, Y85, Z1, Z3x B-D9 3180, 3260mAh

6868615035130
140.000 Đ
+
1.600.000 Đ
+

Pin Vivo X7 B-A6 2930, 3000mAh

6868492314521
130.000 Đ
+

Pin Vivo B-C9, Vivo Y79, Vivo V7 Plus 3150, 3225mAh

6868584686000
140.000 Đ
+

Pin Vivo B-D5, Vivo V7 2900, 3000mAh

6868039181981
130.000 Đ
+

Pin Vivo Y31 B-77 2100mAh

6868913844996
80.000 Đ
+

Pin Vivo B-B2, Vivo V5 2930, 3000mAh

6868065599850
130.000 Đ
+

Pin Vivo Y35 B-92 2200mAh

6868861755826
120.000 Đ
+

Pin Vivo V3 Max B-A0 3000, 3080mAh

6868742059851
140.000 Đ
+

Pin Vivo B-A7, Vivo V3 2550, 2600mAh

6868973923853
120.000 Đ
+

Pin Vivo Y51 B-95 2350mAh

6868702602389
120.000 Đ
+

Pin Vivo Y53 B-C1 2500mAh

6868758387745
120.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y69 (trắng, đen)

6868612831110
300.000 Đ

Pin Vivo Y69 B-C8 2930, 3000mAh

6868024602058
140.000 Đ
+

Pin Vivo Y71 B-E1 3285, 3360mAh

6868390195190
130.000 Đ
+
130.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y85 (đen, trắng)

6868405916513
380.000 Đ

Màn hình full Vivo Y91c (đen, trắng)

6868670306914
350.000 Đ

Màn hình full Vivo Y93s (đen, trắng)

6868171934723
350.000 Đ

Màn hình full Vivo U1 (đen, trắng)

6868994505594
350.000 Đ

Màn hình full Vivo Z1 (đen, trắng)

6868764412510
400.000 Đ

Màn hình full Vivo Z3x (đen, trắng)

6868296528210
400.000 Đ

Màn hình full Vivo Z5x (đen)

6868492009715
650.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y15 (đen)

6868102170223
420.000 Đ
+

Màn hình full zin Amoled Vivo S1, V1907 (đen)

6868279093683
1.900.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y19 (đen)

6868662122072
530.000 Đ
+

Pin Vivo Y55, Vivo B-B1, 2650, 2730mAh

6868171498709
120.000 Đ
+

Màn hình full amoled Vivo S1 Pro (đen)

6868640292640
1.900.000 Đ
+
1.000.000 Đ
+
700.000 Đ
+
400.000 Đ

Màn hình full Vivo Y17 nguyên bộ màu đen

6868176850164
370.000 Đ
+
850.000 Đ
1.050.000 Đ
350.000 Đ
+
700.000 Đ
HẾT HÀNG

Màn hình full Vivo V15 nguyên bộ màu đen

4749205665908
480.000 Đ
+
300.000 Đ
+
450.000 Đ
+
400.000 Đ
+
410.000 Đ
+

Màn hình full Vivo Y91 nguyên bộ

MFVIY91
350.000 Đ

Màn hình full Vivo Y93 nguyên bộ

MFVIY93
350.000 Đ

Màn hình full Vivo Y97 nguyên bộ

MFVIY97
430.000 Đ
300.000 Đ
+
430.000 Đ
+

Màn hình full Vivo V9 nguyên bộ

MFVIOV9
400.000 Đ

Màn hình full Vivo V7 nguyên bộ

MFVIOV7
330.000 Đ
+
600.000 Đ
600.000 Đ
+
550.000 Đ
+
600.000 Đ
+
300.000 Đ
+
320.000 Đ
+
70.000 Đ
+
70.000 Đ
+
85.000 Đ
+
80.000 Đ
+

Cảm ứng Touch Screen Vivo Y37

CUVIOY37
80.000 Đ
+
80.000 Đ
+
85.000 Đ
+
70.000 Đ
+

Cảm ứng màu trắng Vivo Y66

CUVIOY66
70.000 Đ
+